صفحه هنرمندان | نسرين صادقی بجد
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
چهره نگاری به مثابه خود نگاری


Oil and Acrylic on Canvas - 100 x 80 cm
 

تبلیغات