صفحه هنرمندان | افرا نوبهار
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
افرا نوبهار
متولد 1363// لیسانس نقاشی از دانشگااه سوره// نمایشگاه های گروهی// 2008 لغت نامه(گوره خر) ،نگارخانه آریا// 2008 انجمن تصویرگران، خانه هنرمندان// 2007 باریرو ،پرتغال// 2007 و 2004 تصویرسازی، دوسالانه بلگراد// 2006 کنکور نوما، ژاپن// جوایز 2006 برنده جایزه افق های تازه بولونیا، ایتالیا// 2006 برنده جایزه کنکور نوما، ژاپن// 2006 برنده جایزه کتاب سال// تصویرسازی های کتاب// جشن جنگل// تاپ تاپ// یک داستان معمولی// هرچه بود// سه قسمت مساوی// لولوی قشنگ من// ترجمه و انتشار کتاب جشن جنگل در چین و ایتالیا// ترجمه و انتشار کتاب تاپ تاپ در فرانسه و کره//

 

تبلیغات