صفحه هنرمندان | آرش صداقت کیش
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
آرش صداقت کیش
متولد 1351 تهران // 1387 نمایشگاه انفرادی، گالری ولفرهامپتون،انگلستان // ۱۳۸۶ نمایشگاه گروهی، گالری تهران، تهران// ۱۳۸۶ نمایشگاه گروهی، دانشگاه تهران، تهران // ۱۳۸۵ نمایشگاه انفرادی، دانشگاه تهران، تهران// ۱۳۸۱ نمایشگاه گروهی، گالری سرو، شیراز // ۱۳۷۹ نمایشگاه گروهی، گالری سبز، شیراز// ۱۳۷۷ نمایشگاه گروهی، نگارخانه وصال، شیراز // ۱۳۷۵ نمایشگاه گروهی، گالری سوره، اصفهان // ۱۳۷۳ نمایشگاه گروهی، گالری سوره، اصفهان //

 

تبلیغات