صفحه هنرمندان | محسن احمد وند
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
محسن احمد وند
متولد 1360 _تهران// کارشناس نقاشی ، دانشگاه تهران ، دانشکده هنرهای زیبا/// نمایشگاه های انفرادی: 1387گالری ایکس.وی.ای ، دبی // 1387گالری سیحون ، امریکا ، // 1387گالری سیحون ،تهران ، // 1386گالری سیحون ،تهران // 1385گالری سیحون ،تهران // نمایشگاه های گروهی: 1387گالری هلر ، نیویورک ، // 1387اولین نمایشگاه آثاز منتخب گالری ها ی تهران در موسسه فرهنگی هنری صبا// 1386برگزیدگان اولین نمایشگاه هنرهای بصری ، مرکز فرهنگی نیاوران ،// 1385اولین جشنواره هنرهای تجسمی ، مرکز فرهنگی نیاوران ، // 1384گالری هنرهای زیبا ، ساختمان هنرهای تجسمی،دانشگاه تهران // 1383کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران //

 

تبلیغات