صفحه هنرمندان | مهدی فرهاديان
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مهدی فرهاديان
متولد 1359 تهران - ايران // كارشناسي ارشد نقاشي از دانشكده هنرهاي زيبا - دانشگاه تهران// نمایشگاه‌های انفرادی -1387گالري ماه - تهران // نمایشگاه‌های گروهی 1384برگزيده نمايشگاه رئاليسم و هايپررئاليسم معاصر ايران - فرهنگسراي نياوران// 1386راديكال طراحي 1 - گالري طراحان آزاد// 1386راديكال طراحي 2 - گالري تهران// 1386موزه هنرهاي معاصر اصفهان// 1386گالري ماه // 1386گالري ماه// 1387كرييك آرت فر – دبي// 1387گالري ماه // 1387گالري آران – تهران// 1387 گالري راه ابريشم - تهران //

 

تبلیغات