صفحه هنرمندان | آزاده جغتايی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
آزاده جغتايی
نمایشگاههای انفرادی گالری هفت ثمر1390 فرهنگسرای ابن سینا1389 تالار اداره ارشاد استان کرمان. 1378 نمایشگاههای گروهی فروش سالانه انجمن نقاشان ایران 1392 فروش آثار هفت نگاه1391/92 موزه هنرهای معاصر اصفهان1391 دومین بازار نقاشی تهران1391 100 اثر 100 هنرمند گالری گلستان1390 هشتمین نمایشگاه دوسالانه نقاشی تهران1390 چهارمین نمایشگاه بین المللی فجر-تهران1390 نمایشگاه تابلوهای کوچک گالری آریا 1390 اولین بازار نقاشی گالری برگ .1389 نقاشی دیواری.هتل پارس.کرمان 1382 عکس.دانشگاه شهید با هنرکرمان1381 عکس. موزه هنرهای معاصرکرمان1380. نمایشگاه طراحی استان خراسان و کسب جایزه نفر اول طراحی.1378

 

تبلیغات