صفحه هنرمندان | مهرداد عسگری طاری
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مهرداد عسگری طاری
متولد 1351، تهران// تحصیلات: 1375، فارغ‌التحصیل رشتة عکاسی، دانشگاه آزاد، تهران// 1381، رشتة گرافیک کامپیوتری، کالج کوندیش، لندن// نمایشگاه‌ها: 1385: نمایشگاه گروهی عکاسان ایرانی، کریووا، رومانی// 1384: نمایشگاه گروهی عکاسان ایرانی، اوردیا، رومانی// 1384: دومین جشنوارة عکسهای دریایی ایران، تهران// 1384: نمایشگاه هنر ویدئویی، گالری آریا، تهران// 1384: نمایشگاه گروهی، گالری جادة ابریشم، تهران// 1384: نمایشگاه گروهی فوروم هنرمندان ایرانی، تهران// 1384: نمایشگاه تصویر سال، فوروم هنرمندان ایرانی، تهران// 1384:‌مسابقة تصویرنگاری دیجیتالی، دومین جشنوارة بین‌المللی دوربین دیجیتالی، تهران// 1384: ایران 1384، جشنوارة سالیانة عکاسی، چشم سوم، رشت// 1384: مسابقة عکاسی حیوانات، گالری نیکول، تهران// 1383: دوازدهمین مسابقة بین‌المللی عکس، ژاپن// 1383: مسابقة جشنوارة عذرا، مرکز عکاسان ایرانی، تهران// 1383: نمایشگاه گروهی عکس، مرکز فرهنگی تبریز، تهران// 1383: اولین مسابقة عکاسی دیجیتالی، کاخ نیاوران، تهران// 1383: مسابقة عکاسی، اولین جشنوارة تمدن و فرهنگ ایران‌زمین، کاخ نیاوران// 1383: نمایشگاه عکاسی به نفع قربانیان زمین‌لرزة بم، فوروم هنرمندان ایرانی، تهران// 1383: نمایشگاه عکاسی به نفع قربانیان زمین‌لرزة بم، گالری لاله، تهران// 1382: دهمین مسابقة هنر عکاسی، ژاپن// 1382: مسابقة بین‌المللی عکاسی ماریبور، اسلوانی// 1382: نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران// 1381: نمایشگاه گروهی، گالری مهرین، تهران// 1380: نمایشگاه انفرادی، گالری افرند، تهران// جوائز: جایزة بی برای برگزیدة آثار،‌ یازدهمین مسابقة بین‌المللی عکاسی، ژاپن// هنرمند مورد توجه سومین جشنوارة عکاسی کودک، 1382، تهران// هنرمند مورد توجه اولین جشنوارة عکس، 1381، تهران//

 

تبلیغات