صفحه هنرمندان | رامیار منوچهرزاده
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
رامیار منوچهرزاده
متولد 1359، سنندج// تحصیلات: 1387: فوق‌لیسانس عکاسی، دانشگاه هنر// 1384: لیسانس عکاسی، دانشگاه تهران// نمایشگاه‌های انفرادی: 1361: 1982، گالری جادة‌ ابریشم، تهران// 1385: پدر، گالری ماه مهر، تهران// 1384: شب، گالری نیکول، تهران// 1383: فرهنگ (ایتالیا، فرانسه، اسپانیا)، دانشگاه تهران// نمایشگاه‌های گروهی: 1378: چشم درون، موزة هنرهای معاصر تهران، تهران// 1386: تصویر سال ایران، خانة‌ هنرمندان ایران، تهران// 1385: تصویر سال ایران، خانة هنرمندان ایران، تهران// 1385: دهمین دوسالانة عکاسی، گالری صبا، تهران// 1384: موضوع، عکس و رسانه‌های ترکیبی، گالری آریا، تهران// 1384: تصویر سال ایران، خانة هنرمندان ایران، تهران// 1384: گروه 20، گالری لاله، تهران// 1383: پشتبام ویران بم، مرکز هنری فرهنگی نیاوران، تهران// 1383: نهمین دوسالانة عکاسی ایران، گالری صبا، تهران// 1383: تصویر سال ایران، خانة هنرمندان ایرانی، تهران// 1381: اتفاق، دانشگاه ایران، تهران// جوائز: 1385: برندة دهمین دوسالانة عکاسی، بخش عکاسی خلاق// 1383: برندة نمایشگاه پشتبام ویران بم.//

 

تبلیغات