صفحه هنرمندان | ليلا ويسمه
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
ليلا ويسمه
لیلا ویسمه متولد 1358،اراک،ایران تحصیلات : 1388 لیسانس نقاشی،دانشکده هنردانشگاه تهران، تهران، ایران 1380 دیپلم گرافیک رایانه ای 1377 دیپلم الکترونیک عضويت ها: عضو انجمن نقاشان ایران عضومرکز توسعه ی هنرهای تجسمی ایران نمایشگاه هاي انفرادی: 1393 گالری اعتماد، تهران، ایران 1390 گالری دی، تهران، ایران نمایشگاه های گروهی : 1393 "از گذشته تا فردا" ،گالری دی، تهران ،ایران 1392 "حراج خیریه رعد"، مجتمع نیکوکاری رعد، تهران ، ایران 1392"سرخ" گالری هاله ،برگ،آلمان 1392 "هنر برای صلح" ،گالری محسن،تهران ،ایران از گذشته تا فردا" ، گالری دی، تهران، ایران" 1392 1391 "فوگوریه" ، گالری شیرین، تهران، ایران "، گالری اعتماد، دوبیMise-en-scène” 1391 زنان هنرمند ایران و اتریش"،انجمن فرهنگی اتریش، تهران، ایران " 1391 "، گالری ایگرگ، تهران، ایران Self-Amusement" 1391 از گذشته تا فردا"، گالری دی، تهران، ایران" 1391 1391"صد اثر صد هنرمند" ، گالری گلستان، تهران، ایران هفت نگاه" ،فرهنگسرای نیاوران، تهران، ایران"1391 هنرمندان جوان"، گالری دی،تهران،ایران"1391 اسباب بازی" ، گالری الهه، تهران، ایران"1391 1391 "اعضای انجمن نقاشان ایران" ، خانه ی هنرمندان، تهران، ایران 1390 "از گذشته تا فردا" گالری دی، تهران، ایران 1390"صد اثر صد هنرمند" ، گالری گلستان، تهران، ایران 1390 " اعضای انجمن نقاشان ایران"، اصفهان، ایران 1390 "جوانان پیشرو"، گالری پردیس ملت، تهران، ایران 1389 "صد اثر صد هنرمند"،گالری گلستان، تهران، ایران 1389 " اعضای انجمن نقاشان ایران" ، گالری ممیز، تهران، ایران 1388 "بهار" تالار جهان نما ،کاخ نیاوران، تهران، ایران 1388 "انسان معاصر" ماسک و صورتک، خانه ی هنرمندان، تهران، ایران دیگر فعالیت ها: مجسمه سازی، سفالگری، تدریس در زمینه ی طراحی و اجرای نقش برجسته، ساخت ماسک و صورتک

 

تبلیغات