صفحه هنرمندان | مرتضی زاهدی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مرتضی زاهدی
متولد ۱۳۵۷.۱.۱۱ ٬ رشت// ۱۳۸۱ ٬ کارشناسی نقاشی٬ دانشکده هنر و معماری٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ تهران// ۱۳۸۱ ٬ کارشناسی نقاشی٬ دانشکده هنر و معماری٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ تهران// ۱۳۷۸ تا کنون عضو انجمن تصویرگران کتاب کودک تهران// جوایز: ۱۳۸۸ ٬ جایزه سوم طراحی کتاب از نمایشگاه "تتریو" ٬ ونیز ٬ ایتالیا// ۱۳۸۲ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۸ ٬ برنده دیپلم افتخار از نمایشگاه " بولونیا " ٬ایتالیا// ۱۳۷۸ ٬ دیپلم افتخار از نمایشگاه "تتریو" ٬ ونیز ٬ ایتالیا// ۱۳۸۷ ٬ جایزه دوم از نمایشگاه " سی جی " ٬ کره جنوبی// ۱۳۸۷ ٬ دیپلم افتخار از شعبه " آی بی بی وای " ٬ دانمارک// ۱۳۸۶ ٬ دیپلم افتخار از شعبه " آی بی بی وای " ٬ نروژ// ۱۳۸۵ ٬ جایزه تشویقی از دو سالانه " باری یرو " ٬ پرتغال// ۱۳۸۲ ٬ جایزه دوم و دریافت قلم طلایی از چهل و دومین دوسالانه تصویرگری " بلگراد "٬ صربستان// ۱۳۸۱ ٬ جایزه دوم از پنجمین دوسالانه تصویرگران کتاب کودک ٬ تهران// نمایشگاه های انفرادی: ۱۳۸۳ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی٬ گالری لاله٬ تهران// ۱۳۸۴ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی٬ گالری دی٬ تهران// ۱۳۸۴و ۸۵ و ۸۷ و ۸۸ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی٬ گالری "تی. باکس"٬ توکیو٬ ژاپن// ۱۳۸۵ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی٬ کافه گالری و کتاب فروشی"کالو"٬ ژاپن// ۱۳۸۵ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی٬ گالری "تریبال آرت"٬ ژاپن// ۱۳۸۵ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی٬ گالری "هانشاکوتی" ژاپن // ۱۳۸۶ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری "فوکا" ٬ ژاپن // ۱۳۸۶ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری "پویا" ٬ رشت// ۱۳۸۶ ٬ نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری اتاق کوچک کوتا// و شرکت در بیش از ۴۰ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از ایران //

 

تبلیغات