صفحه هنرمندان | هومن مهدی زاده
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
هومن مهدی زاده
متولد 1364 کرمان// کارشناس مجسمه سازی و دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران// عضویت در انجمن مجسمه سازان ایران// 10 نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی مجسمه از سال 1385 تا کنون// بی ینال پنجم مجسمه سازی معاصر تهران، موزه هنرهای معاصر تهران، 1386 // اولین بی ینال مجسمه های شهری تهران، اولین اکسپوی مجسمه سازی ایران، 1387 // برگزیده فراخوان مجسمه های شهری سازمان زیباساری تهران، 1387 //

 

تبلیغات