صفحه هنرمندان | نسرين صادقی بجد
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
نسرين صادقی بجد
متولد 1359 – مشهد// كارشناس نقاشي ، دانشگاه سوره ، تهران ، 1387// نمايشگاههاي گروهي : سومين جشنواره هنر جوان ، موزه هنرهاي معاصر ، تهران، 1385// اولين اكسپوي دانشگاه سوره ، گالري آيه ، تهران، 1386// هفتمين بينال نقاشي ، موزه صبا ، تهران، 1387// چهارمين نمايشگاه منتخب نسل نو ، گالري ملت ( پرديس سينمايي )، تهران، 1388//گالری گلستان, تهران 1389// گالری آریا ، تهران 1389// گالری مهروا ، تهران 1389// سومین جشنواره طراحی معاصر ، موزه امام علی ، تهران 1389// گالری گلستان ، تهران ، 1390// گالری آرتین ، مشهد ، 1390// نمايشگاه انفرادي : گالري مهروا ، تهران، 1388//

 

تبلیغات