صفحه هنرمندان | مجيد عباسی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مجيد عباسی
متولد 1358 ، تهران // نمایشگاههای انفرادی: ایتالیا Giubbe rosse گالری 1388 // artedove گالری ایتالیا ۱۳۸۸ // گالری آریا 1387 // گالری دی 1389 // گالری طراحان آزاد 1384 // نمایشگاههای گروهی: 20 نمایشگاه از سال 82 تا 88// گزیده نمایشگاهها: گالری اعتماد 1388 // خانه هنرمندان 87 -88 - 86 - // گالری دی -89-88-87 // گالری کاخ سعد آباد 1387 // گالری ملت 87-88 // طبیعت در هنر شرق 1384 // اولین سالا نه طراحی کرج 1384 // تقدیر شده ازشهرداری فلورانس و گالری 2010 Giubbe rosse عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش//

 

تبلیغات