صفحه هنرمندان | فرزانه فرزانه
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
فرزانه فرزانه
متولد 1342// تحصیلات: لیسانس نقاشی، دانشگاه الزهرا، تهران// نمایشگاه‌های گروهی: 1360: با هنرآموزان حسین ماهر، نمایشگاه خصوصی، تهران// 1361: با هنرآموزان هانیبال الخاص، نمایشگاه خصوصی، تهران// 1367: با هنرآموزان بهرام دبیری، استودیوی ایرج زند، تهران// 1372: نمایشگاه خصوصی، تهران// 1372: گالری امیر کبیر، تهران// 1374: تجلی احساس (2)، هنرمندان زن ایرانی، تهران// 1376: گالری هفت ثمر، تهران// 1376: با هانیبال الخاص و شاگردانش، موزه آزادی تهران// 1376: تجلی احساس (4)، هنرمندان زن ایرانی، تهران// 1378: گالری هفت ثمر، تهران// 1382: دوسالانه طراحی، گالری برگ، تهران// 1383: با حسین احمدی نسب، گالری آریا // 1384: هنرمندان هنرهای زیبای مری چنلی، لندن// 1385: گالری هنر آتبین، تهران نمایشگاه‌های گروهی: 1365: کتابخانه عمومی، کرج// 1372: نمایشگاه خصوصی، تهران// 1373: نمایشگاه خصوصی، پاریس// 1381: گالری ابن سینا، تهران// 1382: گالری آتبین، تهران// 1383: گالری آتبین، تهران// 1384: گالری آتبین، تهران// 1385: گالری آتبین، تهران//

 

تبلیغات