صفحه هنرمندان | داود زندیان
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
داود زندیان
متولد 1333 ایران// در سال 1368 به نروژ مهاجرت کرد و در حال حاضر در نروژ زندگی و کار میکند.// تاکنون در نمایشگاه های متعددی در کشورهای ایران ، آلمان ، امارات ، سوئد و نروژ آثارش را به نمایش گذاشته است.

 

تبلیغات