صفحه هنرمندان | محمدرضا احمدی نژاد منفرد
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
محمدرضا احمدی نژاد منفرد
متولد 1362 تهران// کارشناس ارشد نقاشی، دانشگاه هنر تهران، 1389// کارشناس نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز، 1386// عضو انجمن نقاشان// نمایشگاه انفرادی: گالری هور 1389،تهران// و چند نمایشگاه گروهی داخلی//

 

تبلیغات