صفحه هنرمندان | مهرناز تنباکوساز
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مهرناز تنباکوساز
متولد 1362 تهران// لیسانس نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ// ارشد نقاشی دانشگاه ازاد// نمایشگاه نقاشی نگارخانه اتشزاد 1385 //نمایشگاه طراحی کافه بارانراز1387 // نمایشگاه گروهی نقاشی از موزه تا موزه 1387 //نمایشگاه نقاشی نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران1389 //نمایشگاه گروهی نقاشی منتخب نسل نو 1389 //نمایشگاه گروهی نقاشی جوانان بیشرو 1389

 

تبلیغات