صفحه هنرمندان | جعفر پاکروان
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
جعفر پاکروان
متولد ۱۳۶۳ مشهد//فارغ التحصيل هنرستان هنرهای زيبای پسران//ليسانس نقاشی از دانشگاه فردوسی//نمايشگاههای انفرادی:۱۳۸۷گالری دانشکده هنر(نيشابور)//۱۳۸۸گالری دانشکده هنر (نيشابور)//۱۳۸۸گالری کمال الملک (نیشابور)//۱۳۸۸نگارخانه جهاد دانشگاهی مشهد//۱۳۸۹گالری میرک//۱۳۸۹گالری اسمان//گروهی:گالری اسمان۱۳۸۹//ورک شاپ ها:۱۳۸۶ نمایشگاه بین المللی مشهد/فیگوراتیو//۱۳۸۸نمایشگاه بین المللی مشهد/فیگوراتیو

 

تبلیغات