صفحه هنرمندان | اسيه محمديان
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
اسيه محمديان
متولد ۶۳ بندرعباس/لیسانس گرافیک از دانشگاه دکتر شریعتی تهران/ دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ی پژوهش هنردر دانشگاه هنر و معماری(تهران مرکزی)/ عضو صندوق حمایت از نویسندگان ،روزنامه نگاران وهنرمندان/ نفر برترسومین جشنواره هنرهای تجسمی سبزوار در رشته حجم (بهمن ماه 84)/ شرکت در نمایشگاه گروهی تا یپوگرافی دانشجویی دانشگاه شریعتی تهران(سال 86)/شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ (تهران) (اواخر تیرماه 87)/ طراحی و اجرای هنر زمینی در باغ ملی نیشابور (سال 89)/ طراحی و اجرای نوشتار و چیدمان با محوریت عاشورا (هل من ناصر ینصرنی) در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور با همکاری فضای سبز شهرداری نیشابور(سال 89)/شرکت در طرح دیار گمشده به طراحی دکتر کفشچیان مقدم در مشهد/ شرکت در چندین جشنواره هنرهای محیطی با همراهی استاد ارجمند دکتر نادعلیان(نیشابور ،جزیره ی هرمز)

 

تبلیغات