صفحه هنرمندان | علیرضا نکویی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
علیرضا نکویی
متولد 1367 - زاهدان - لیسانس نقاشی از دانشکده ی هنر و معماری // - دانشجوی مقطع فوق لیسانس نقاشی - دانشکده ی هنر و معماری // - عضو موسسه ی توسعه ی هنرهای تجسمی // - عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران // منتخب سوابق هنری و نمایشگاه ها : - نمایشگاه انفرادی نقاشی با عنوان " بی نظمی " - گالری محسن 1392 // - نمایشگاه فصلی گالری لاله 1392 // - نمایشگاه گردان رخداد بازنمود - گالری محسن 1392 // - صد اثر صد هنرمند - گالری گلستان 1392 // - نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان بی حاصل - گالری محسن 1392 // - جز نفرات برگزیده و تقدیر شده ی بینال دامون فر - 1391 // - نمایشگاه ه گروهی نقاشی - موزه ی هنرهای معاصر اهواز 1391 // - قاب های کوچک - گالری آریا 1390 // - جز نفرات برگزیده و تقدیر شده ی ششمین منتخب نسل نو و چاپ اثار منتخب در کتابی تحت همین عنوان - انتشارات هنر معاصر 1390 // - انتخاب به عنوان یکی از نقاشان معاصر ایران و چاپ اثر منتخب در کتابی تحت همین عنوان - انتشارات یساولی 1392 // - جز نفرات برگزیده و تقدیر شده ی فراخوان doodle art - گالری ارت سنتر 1390 // - نمایشگاه گروهی نقاشی - خانه ی هنرمندان 1390 // - نمایشگاه های گروهی نقاشی در نگارخانه ی دا ئمی دانشکده ی هنر ومعماری در سال های : 87 - 88 - 89 // - و شرکت در چند نمایشگاه گروهی دیگر //

 

تبلیغات