صفحه هنرمندان | سيد مصطفی جعفری
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
سيد مصطفی جعفری
متولد 1363 کاشان// کارشناسی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه تهران // کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان // برگزیده دو دوره جشنواره عکس دانشجویی // نمایشگاه انفرادی عکس گالری کاخ نیاوران - تهران 1385// نمایشگا ه گروهی عکس ( عکسبازی ) گالری آران - تهران 1390// نمایشگاه انفرادی عکس (تیر زدن در چشم ارواح ) گالری طراحان آزاد- تهران1390// نمایشگاه انفرادی عکس ( ...زان باغ بی نشانه ) گالری تکش – اصفهان 1390 // نمایشگاه گروهی عکس ( استخر ) - گالری محسن- تهران 1390 // و شرکت در چندین نمایشگاه عکس در دانشگاه های هنر تهران ، اصفهان ، مشهد//

 

تبلیغات