صفحه هنرمندان | ندا هويدا
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
ندا هويدا
ندا هویدا، 1352، اصفهان.// نقاش و مدرس دانشگاه.// فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی نقاشی1375. دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران مرکز.// کارشناسی ارشد پژوهش هنر1383 دانشگاه آزاد هنر ومعماری تهران مرکز.// نمایشگاه های انفرادی: 1390 گالری متن (ویدئو اینستالیشن).// 2009 داننبرگ آلمان.// 2008 گالری اسپرشزیمر داننبرگ آلمان.// 1377 گالری هنر اصفهان.// نمایشگاه گروهی: 1391 گالری ساربان/ تهران.// 1389 نگارخانه صبا تهران.// 2009 گالری... برلین،آلمان.// 2009 موزه هنری ب ب ک ،دوسلدرف ، آلمان.// 2008 گلوبال جنریشن ، فرایبورگ،آلمان.// 1385 اکسپو نقاشی موزه هنر های معاصر اصفهان.// 1385 نگارخانه امام خمینی اصفهان .// 1385 اولین همایش زنان موزه هنرهای اصفهان.// 1384 گالری شیرازی تهران.// 1384 نگارخانه بهمن ، تهران.// 1383 نقش خانه حوزه هنری اصفهان.// 1379 گفتگوی تمدن ها موزه هنرهای معاصر اصفهان(13 آثار برگزیده ).// 1378 گالری هفت اصفهان.// 1374 نمایشگاه بین المللی تهران.//

 

تبلیغات