صفحه هنرمندان | سحر کشتکار
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
سحر کشتکار
متولد تهران// تحصیلات: کارشناس نقاشی// دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر// نمایشگاه‌ها: 1391 برگزاری نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی دیجیتال، فرهنگسرای ابن سینا، تهران// 1387 اجرای هنر محیطی همراه با دکتر احمد نادعلیان، دانشگاه مارلیک، نوشهر// 1384 برگزاری نمایشگاه گروهی دانشجویی، دانشگاه مارلیک، نوشهر// 1382 برگزاری نمایشگاه نقاشی، خانه فرهنگ هنر زیبا، تهران// 1381 برگزاری نمایشگاه نقاشی، فرهنگسرای نور، تهران//

 

تبلیغات