صفحه هنرمندان | علی قائمی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
علی قائمی
31 تیر ماه 1349-تهران// لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی 1378 // عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران// نمایشگاه ها 1387 گالری اثر// 1387 خانه هنرمندان ایران// 1386 گالری آرت اسپیس، لندن// 1386 گالری اثر// 1386 نمایشگاه خصوصی// 1385 گالری اکس وی ای، دبی// 1385 گالری اثر// 1385 خانه هنرمندان ایران// 1385 موزه هنرهای معاصر اصفهان// 1384 فرهنگسرای نیاوران// 1384 خانه هنرمندان ایران// 1384 آرت اکسپو، چین // 1384 گالری اثر// 1384 کالری آرتا// 1384 گالری لاله// 1383 خانه هنرمندان ایران// 1383 تالار وحدت، آرت اکسپو تهران // 1383 گالری اثر// 1383 گالری رباط// 1383 گالری اثر// 1382 فرهنگسرای بهمن// 1382 گالری سیحون// 1380 گالری اثر، نمایشگاه طراحی// 1380 گالری اثر// 1380 گالری الهه// 1380 گالری اثر// 1380 گالری طراحان آزاد، نمایشگاه طراحی// 1379 گالری 7 ثمر// 1379 گالری برگ، چهارمین نمایشگاه طراحان معاصر ایران// 1378 گالری جوانه// 1378 گالری خورشید// 1377 گالری برگ، دومین نمایشگاه طراحان معاصر ایران// 1376 گالری برگ، اولین نمایشگاه طراحان معاصر ایران//

 

تبلیغات