صفحه هنرمندان | آرش میرهادی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
آرش میرهادی
متولد 1359 شیراز// کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران// کارشناسی صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان// شرکت در چندین نمایشگاه از جمله : 1384 نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان// 1384 حضور در اولین بینال نقاشان اصفهان// 1386 نمایشگاه گروهی در خانه هنرمندان ایران//

 

تبلیغات