صفحه هنرمندان | سحر مجد
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
سحر مجد
متولد 1362// تحصیلات: دیپلم هنر از هنرستان آزادگان// در حال تحصیل در رشته‌ی هنرهای زیبای آکادمی سانفرانسیسکو، دانشگاه هنر// نمایشگاه‌ها: شرکت در 15 نمایشگاهها گروهی در ایران و امریکا که تعدادی هم انفرادی بوده است

 

تبلیغات