صفحه هنرمندان | ندا درزی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
ندا درزی
ندا درزی متولد 1350 ، نقا شی را از هنرستان هنرهای تجسمی دختران درسال 1365 شروع کرده وتا فوق لیسانس همین رشته در دانشگاه هنرادامه داده و 1377فارغ التحصیل گردید. به منظور تکاملی بهتر، در زمینه های عکاسی1369 ، تاپستری 1378 ، سرامیک 1379 نیز تجربه کرده و در نهایت مجموعهء این مدیوم ها را در ویدئوایستالیشن از سال 1381و هنر جدید 2 بکار گرفته است.وی تا به حال 7 نمایشگاه انفرادی 4۵ گروهی در ایران،ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، ترکیه و یونان برگزار کرده است.
مرز آسمان وطن من است آنجا که اسکله زنگ زده، هر آن فرو مي ريزد کره اي از جنس مهرباني و ايثار سبز روانه آب خواهم کرد ... به آنجا که مرز آسمان و دريا با هم يکي مي شود، خيره مي مانم بلکه دستي ديگر آن را به من برگرداند ... اين بار مي آيد ولي از جنس گلي به نام شقايق ... "مرز آسمان وطن من است"، فروردین 1386- ندادرزی

 

تبلیغات