English   آخرین بروز رسانی:
گالري فروهر

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، نبش بلوار گلستان، پلاک 2
22041139
 
 
20 فروردین ماه تا 5 اردیبهشت ماه 1390
گشایش: 9 اردیبهشت ماه 1390
نسل سوم مجسمه و پرویز تناولی
30 اردیبهشت تا 12 خرداد ماه 1390
نمایشگاه عکس علیرضا میرزایی
نمایشگاه گروهی طراحی
نمایشگاه نقاشی رویا زنده دل
گشایش: آدینه 25 شهریور ماه 1390
نمایشگاه عکس جمشید بایرامی
علی ندایی و سیما نجفی
گشایش: آدینه 27 آبان ماه 1390
گشایش: آدینه 18 آذر ماه 1390
نمایشگاه عکس رهام شیراز
نمایشگاه گروهی
22 بهمن ماه تا 7 اسفند ماه 1390
نمایشگاه نقاشی هادی جلالی
نمایشگاه گروهی
8 تا 14 اردیبهشت ماه 1391
گشایش: چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1391
نمایشگاه گروهی

 

تبلیغات