گالری | ماه مهر

خیابان افریقا ، کوچه نیلوفر ، پلاک 7
22058630
 
 
نمایشگاه آثار کریستا ناسی تهرانی

 

24 تیر ماه تا 4 مرداد ماه 1390

ساعت بازدید: 16 تا 20  

گالری روزهای جمعه تعطیل است
 
 

تبلیغات