گالری | سين

تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، خیابان دوازدهم، پلاک 16
88376623
 
 
با رنگهای باد می رقصد

نمایشگاه عکس های امیرحسین حشمتی

افتتاحیه: جمعه 8 اردیبهشت ماه 1391ساعت 16 تا 20

نمایشگاه تا 17 اردیبهشت ماه ادامه دارد

ساعت بازدید: 15 تا 19

نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است


 
 

تبلیغات