گالری | سين

تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، خیابان دوازدهم، پلاک 16
88376623
 
 
نمایشگاه نقاشی احد قدیری
 

 

افتتاحیه: جمعه 9 تیر ماه 1391ساعت 16 تا 20

نمایشگاه تا 18 تیر ماه ادامه دارد

ساعت بازدید: 15 تا 19

نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است


 
 

تبلیغات