گالری | سين

تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، خیابان دوازدهم، پلاک 16
88376623
 
 
نمایشگاه نقاشی محمد کاظم زاده

افتتاحیه: جمعه 23 تیر ماه 1391ساعت 16 تا 20

نمایشگاه تا 1 مرداد ماه ادامه دارد

ساعت بازدید: 15 تا 19

نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است


 
 

تبلیغات