گالری | ماه مهر

خیابان افریقا ، کوچه نیلوفر ، پلاک 7
22058630
 
 
نمایشگاه گروهی عکس
 

 

3 تا 13 شهریور ماه 1391

جعفر ادریسی، شادی باقری راد، علی اصغر جمشیدی، بهنام خزائی، حجت زارعی، نگار شمس، علی شیرازی، آزاده عرب خواری،ستاره مشهدی زاده و نسیم یوسفی

ساعت بازدید: 16 تا 20  


 
 

تبلیغات