گالری | ماه مهر

خیابان افریقا ، کوچه نیلوفر ، پلاک 7
22058630
 
 
کنش، بیان، خلاقیت
 

 

نمایشگاه گروهی

19 آبان تا 1 آذر ماه 1391 (نمایشگاه اول)

ساعت بازدید: 16 تا 20

 

مهرنوش اسکندری- فریش البرز کوه- مهسا بحرینیان - یوشا بشیر - جعفر پاکروان - مینا تفضلی- سحر خیطان- شیرین داوودیان - لیلا رضوانی- محمود ساکی- لیلا شاه محمدی- نرگس شفیعی- -هانیه صدری-مهدی طالشی خانی فرد - شیوا عراقیان فر- شکوفه غفاری- نازلی قاسمی- علی کائنی

 


 
 

تبلیغات