گالری | سين

تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، خیابان دوازدهم، پلاک 16
88376623
 
 
پنجره های آرام

 

نمایشگاه عکس امیرحسین حشمتی

افتتاحیه: جمعه 6 اردیبهشت ماه 1392  

از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر

نمایشگاه تا 17 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

ساعت بازدید: 3 تا 7 بعد از ظهر

نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است. 
 

تبلیغات