گالری | هفت ثمر

خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره8
تلفن: 88731403
 
 
زن و مرغ رخ

 

نمایشگاه گروهی هنر الیاف

نسرین کیهان، شهرزاد غروی، لی لا ثمری

27 اردیبهشت ماه تا 1 خرداد ماه 1392

ساعت بازدید: 4 الی 8 بعداز ظهر

 


 
 

تبلیغات