گالری | دستان

تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک 6
22023114
 
 
مثبت+منفی

 

نمایشگاه گروهی نقاشی

الهام ایثاری، هانیه صدری، مرجان سعیدی، یاسمن صفا

10 تا 22 خرداد ماه 1392

ساعت 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است.


 
 

تبلیغات