گالری | سين

تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، خیابان دوازدهم، پلاک 16
88376623
 
 
رنگ های سرزمین من

 

نمایشگاه عکس های امیرحسن حشمتی

گشایش: جمعه 19 اردیبهشت ماه 1393 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر

نمایشگاه تا 28 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

ساعت بازدید: 3 تا 7 بعد از ظهر

نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است.


 
 

تبلیغات