گالری | سين

تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، خیابان دوازدهم، پلاک 16
88376623
 
 
یکی بود یکی نبود

 

نمایشگاه نقاشی شیرین شاهرودی

گشایش: جمعه 2 خرداد ماه 1393 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر

نمایشگاه تا 12 خرداد ماه ادامه دارد.

ساعت بازدید: 3 تا 7 بعد از ظهر

نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است.

 

 


 
 

تبلیغات