گالری | لاله

خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله
88960492
 
 
نمایشگاه تصویر سازی

 
 
 

مصوران برجسته ایتالیا

22 اردیبهشت تا 2 خرداد 1396

ساعت 10 تا 13 و 14 تا 19

پنجشنبه تا ساعت 16

به استثنای ایام تعطیل


 
 

تبلیغات