گالری | گلستان

دروس، خیابان شهید کماسایی، پلاک 24
22541589
 
 
نمایشگاه نقاشی رافت صراف

 
 

گشایش: جمعه 5 خرداد 1396 

نمایشگاه تا روز چهارشنبه 10 خرداد ماه برقرار است.

ساعت بازدید: 16 تا 20

گالری پنج شنبهها تعطیل است.

 

 
 

تبلیغات