گالری | سیحون

خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 11
تلفن:88711305
 
 
نمایشگاه نقاشی "نادیده های مهدی سحابی"

 
 

گشایش: جمعه 19 خرداد 1396  / ساعت16 تا 20

نمایشگاه تا 31 خرداد ماه ادامه دارد.

روزهای دیگر ساعت 11 تا 19

گالری دوشنبه ها تعطیل است.

 

 
 

تبلیغات