English   آخرین بروز رسانی:
مقالات رسيده| خبرها آرشیو
 
مقالات رسيده | مقالات
هنرنوازی در سده‌ی نوزدهم ايران
هنرنوازی (پشتیبانی مالی و معنوی) در ایران دوران قاجار (1175- 1304) شاهد فرازونشیب‌های برجسته‌ای بود. عناصری مانند دسترسی به مواد نقاشی، مدارس هنری تازه گشوده شده‌، پشتیبانی مالی آموزش در مدرسه‌های هنری و کار برای روزنامه‌ها و ناشران همه به هنرمندان کمک کرد تا خودکفاتر شوند و در جایگاه خود در رابطه با هنرنوازان بیشتر جا بیفتند. چنین دگرگونی‌هایی شمار و گونه‌ی هنرنوازان را هم دگرگون ساخت...
ما در زندگی روزمره مان با جلوه های گوناگونی از خط چه در طبیعت ، چه در مصنوعات دست ساخته مان ، زندگی می کنیم . در این زمینــه می توانم مثال های متفــــــاوتی را ذکر کنم : نقـــــوش خطی روی لبــاس ها و ......
هنر سده ی بیستم را می توان هنری سنت شکن دانست که پایه هایش در اواخر قرن نوزدهم ریخته شد. دراین دوره هنرمند سعی می کرد فردیت خویشتن را بیافریند نه آنچه را که اجتماع از او توقع داشت و این سرآغازی شد برای پیدایش سبک ها و مکتب هایی که ما امروزه از آنها به عنوان هنر مدرن یاد می کنیم . در این میان نام مکتبی به چشم می خورد که هدفش نوعی آفرینش در عین ویرانگری بود، به قصد ویران ساختن آن طرز تفکر و آن آفرینش هنر و اندیشه ای که به جنگی جهانی اول منجر گشته بود: دادا
 

تبلیغات