خبرها | عکاسی
 
كتاب «سيماي تهران» با عكس‌هايي از تهران قديم رونمايي شد
 
 1387/06/24
منبع: خبرگزاری فارس
 
 
جلد نخست كتاب سيماي تهران در سده 13، شامل 250 عكس از تهران قديم، شب گذشته در ضيافت افطار هنرمندان با شهردار تهران رونمايي شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان فرهنگي -هنري شهرداري تهران، اين كتاب كه نام‌ محمدحسن سمسار و فاطمه سراييان را به عنوان نويسنده، محقق و پژوهشگر بر پيشاني خود دارد به همت موزه عكسخانه شهر وابسته به معاونت هنري اين سازمان، كاخ گلستان و مؤسسه نشر شهر به چاپ رسيده است.
عكس‌هاي اين كتاب مربوط به دوره زماني 1274 قمري(ورود عكاسي به ايران) تا حدود سال 1300 قمري و شامل 250 عكس از تهران قديم است كه برخي از آنها براي اولين بار منتشر مي‌شوند. برخي از عكاسان معروفي كه آثارشان در اين كتاب ديده مي‌شود عبارتند از آقارضا عكاس‌باشي، عبدالله قاجار، پاپازيان، لوييچي پشه و مونتابونه( عكاس ايتاليايي). 
اين كتاب به مناسبت يكصدمين سال تاسيس قانون بلديه و به دو زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسيده است. جلد دوم اين كتاب تا آغاز دوره پهلوي، جلد سوم از پهلوي تا آغاز انقلاب و جلد چهارم دوران انقلاب را شامل مي‌شود. ضمنا ساير مراكز كه با موزه عكسخانه شهر در انتشار اين مجموعه مشاركت دارند عبارتند از: ستاد بلديه، سازمان زيباسازي شهر تهران و ... .
در اين مراسم علاوه بر نويسندگان كتاب، از اميرمسعود شهرام‌نيا (مديرعامل موسسه نشرشهر) مسعود سريع‌القلم (معاون فرهنگي نشرشهر) پروين ثقة‌الاسلام (رييس كاخ موزه گلستان) و مژگان طريقي (رييس عكسخانه شهر) به عنوان بانيان اصلي چاپ و انتشار اين كتاب توسط شهردار تهران تقدير شد

 

تبلیغات