خبرها | ميراث فرهنگی
 
مردگان کاخ سلجوقي رسکت از حصار ديوارها آزاد مي‌شوند
 
1388/3/13
 
منبع:خبرگزاری میراث فرهنگی

 

باستان‌شناسان درحالي کاوش فصل دوم کاخ سلجوقي برج آرامگاهي رسکت را آغاز مي‌‌کنند که هنوز مردگاني از فصل نخست کاوش لاي ديوارهاي اين کاخ باقي مانده‌اند و قرار است مورد مطالعه قرار گيرند. اين اجساد به زلزله‌اي در قرن پنجم ميلاد مربوط مي‌شوند که هنگام فرار لاي ديوارهاي کاخ جان داده‌اند.

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ حسن ظهوري_ طي مجوزي ازسوي پژوهشکده باستان‌شناسي؛ کاخ سلجوقي برج آرامگاهي رسکت، در مازندران براي دومين فصل پژوهشي کاوش مي‌شود. در اين کاخ اجسادي متعلق به 1000 سال قبل کشف شد که هنوز در لاي ديوارهاي کاخ باقي ‌ماند‌ه‌اند و قرار است مورد مطالعه قرار گيرند.

«مهدي عابديني»، سرپرست هيات کاوش در کاخ سلجوقي برج رسکت دراين‌باره گفت:« از آنجاکه در فصل نخست کاوش بناي کاخ سلجوقي به درستي آشکار نشد، در اين فصل ادامه مطالعات خود را براي کشف بقاياي کاخ ادامه مي‌دهيم.»

وي در ادامه گفت:« همچنين قرار است با حضور انسان‌شناس، اجسادي که لابلاي ديوارها کشف شده بود در سال جاري مورد مطالعه قرار گيرند.»

باستان‌شناسان با كشف شواهدي از قبيل بقاياي معماري، تپه‌هاي بي‌شمار تاريخي و حجم عظيمي از سفال‌هاي دوره اسلامي در نزديكي برج آرامگاهي رسكت و همچنين كشف كاخي سفيد رنگ در اين منطقه احتمال مي‌دهند شهر بزرگ فريم را كه از مهمترين شهرهاي دوره اسلامي بوده و هفت قرن پيش به طور كامل تخريب شده است، يافته‌اند.

عابديني گفت:« شواهدي که بدست‌آمده بيانگر آن است که زلزله‌اي در قرن پنجم اين شهر دوره اسلامي را از بين برده است. احتمالا اجسادي که لابلاي ديوارها کشف شده است نيز شاهدي بر اين ماجراست. گويا هنگام فرار در زير آوارها جان داده‌اند.»

يکي از مهمترين مدارک باستان‌شناسي بدست‌آمده از شهر مدفون فريم و کاخ سلجوقي آن، کشف مقادير بسيار زيادي از آثار گچ‌بري به خط کوفي است.

عابديني دراين‌باره گفت:« گچ‌بري‌ها به خط کوفي و عربي بوده و به دوره سلجوقي تعلق دارد. حجم عظيمي از اين کتيبه‌ها و گچ‌بري‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.»

وي بار اشاره به کاخ سلجوقي کشف شده در محوطه گفت:« اين کاخ و معماري آن تداوم هنر ساساني را در دوره اسلامي نشان مي‌دهد و از اين بابت بسيار حائز اهميت است.»

ابعاد اين کاخ 14 در 14 متر است که اطاق‌هاي خشتي آن را شکل داده‌اند. همچنين باستان‌شناسان موفق شدند در نخستين فصل کاوش سالن بزرگي از اين کاخ را کشف کرده و 4 اطاق ديگر را نيز از زير خاک بيرون آورند.»

در تاريخ طبرستان به سه زلزله هولناك اشاره شده است. زلزله نخست در قرن پنجم هجري قمري به وقوع پيوست كه بخش زيادي از اين محوطه را تخريب كرد. باستان‌شناسان احتمال مي‌دهند كه كاخ سفيد كشف شده از دوره سلجوقي در همان زلزله نخست تخريب شده است.

زلزله دوم در قرن ششم و آخرين زلزله نيز در قرن هفتم به وقوع پيوست كه در زلزله ‌آخري شهر سريم به ويرانه‌اي بدل شد و در زير خاك مدفون ماند.

عابديني همچنين از کشف گورستان اسلامي در نزديكي برج رسكت خبر داد که همچنان از آداب تدفين ساساني براي دفن مردگان خود استفاده مي‌كردند.

پايگاه ميراث فرهنگي برج‌هاي آرمگاهي رسكت و لاجيم از اواخر سال 1385 احداث شد و تاكنون مطالعات گسترده‌اي را در مورد اين دو بناي آرامگاهي انجام داده است.


 

تبلیغات