خبرها | ميراث فرهنگی
 
نمایشگاهی از تصویرسازی های شاهنامه در برلین
 

18 اسفند 1389نمایشگاهی از آثار تصویر سازی شاهنامه در برلین برگزار میشود.برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

تبلیغات