خبرها | موسيقی
 
کنسرت شجريان در پاريس


کنسرت شجريان در پاريس
 
تاریخ 12 مهر
منبع: گالری شمس
 
کنسرت استاد محمدرضا شجریان و گروه شهناز با همکاری گالری شمس و شرکت دل آواز در کازینو د پاریس فرانسه در تاریخ دهم اکتبر 2011 برگزار می‌گردد.

 

تبلیغات