خبرها | هنر کلاسيک
 
عاشورا در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای

 
 
تاریخ: ۱۹ مهر

نقاشی قهوه‌خانه‌ای گونه‌ای نقاشی روایی با مضامین رزمی، مذهبی و بزمی است که در دوران جنبش مشروطیت بنا به سنت‌های هنر مردمی و دینی شکل گرفت.

 نقاشی قهوه‌خانه‌ای که به دست نقاشان مکتب‌ندیده با الهام از نقاشی مینیاتور پدید آمد؛ با به کارگیری رنگ روغن به گونه‌ای از سبک طبیعت‌گرایی اروپایی زمانه‌ی خود هم تاثیر گرفته است.

دربارهء پیشینه این هنر ملی مدارک زیادی در دست نیست؛ اما تابلوها و گچبری‌هایی بازمانده؛ رد آن‌را می‌توان در هنر دوران صفویه و برای نمونه نقاشی‌هایی بر روی کاشی‌های کاخ چهل ستون اصفهان در زمان سلطنت شاه عباس دوم و نادرشاه دنبال کرد. البته آنها بیشتر شبیه‌سازی است و در ساختن آنها از مجالس بزمی الهام گرفته شده است، در حالی که نقاشی قهوه‌خانه هنری خیال‌پردازانه است و نقاش بدون بهره‌گیری از هرگونه مدل به موضوع آن می‌پردازد؛ مانند مناظر صحرای کربلا، حماسه عاشورا، صحنه روز موعود و نیز نگاره‌پردازی‌های حماسی شاهنامه که همگی از نیروی خیال‌پردازی نقاشان این شیوه سرچشمه می‌گیرد.
 
 
محمد مدبر (حدود ۱۲۸۶-۱۳۴۶)                                                                       حسین قللر آغاسی (۱۲۶۹-۱۳۴۵)                                                          
 
حسین قللر آقاسی که پدرش کاشی‌کار بود و سپس شاگردش محمد مدبر که در تهیدستی و بی‌مایگی و گمنامی از این جهان رخت بربست از بنیان‌گذاران سبک کنون نقاشی
 قهوه‌خانه‌ای شمرده می‌شوند
 
 
 

قوللر آغاسی؛ مصیبت کربلا؛ رنگ‌وروغن روی بوم؛ ۱۳۰ در ۲۴۱؛ مجموعه فرهنگی سعد آباد
 
 
قوللر آغاسی؛ بازیافتن حضرت مسلم خدمت امام حسین؛ رنگ‌و‌روغن روی بوم؛ ۱۱۰ در ۱۷۱؛ مجموعه موزه رضا عباسی
 
 
 محمد مدبر؛ صحرای محشر
 
 
محمد مدبر؛ عاشورا؛ موزه رضاعباسی
 
 
 
حسن اسماعیل‌زاده؛ عاشورا
 
 
 محمد حمیدی
 
 
عباس بلوکی‌فر  
 
 
 احمد خلیلی؛ عاشورا
 
 
 محمود فرشچیان؛ عصر عاشورا
 
 
 جواد احمدزاده؛ رنگ‌وروغن؛ عاشورا ۱۳۸۹
 
 
و این نمایشگاه عاشوا در کارهای نقاشان قهوه‌خانه‌ای را با دو کار بی‌همتای روز قیامت و صحرای محشر محمد مدبربه پایان می‌رسانیم
 
 
 محمد مدبر؛ روز قیامت
 
 
 
 محمدد مدبر؛ صحرای محشر
 

 
 
منبع: طاووس
 

 

تبلیغات