خبرها | عکاسی
 
نمایشگاه عکس «معماری ایران باستان» راد سینتی در سیدنی استرالیا
 


تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵


نمایشگاه عکسهای راد سینتی Rod Saintly از مکانهای تاریخی ایران از ۱۳ تا ۲۶ اردیبهشت  در گالری M2 شهر سیندنی استرالیا برگزار میشود


این نمایشگاه که «معماری ایران باستان» نام دارد عکسهای راد سینتلی از ویرانههای

 تختجمشید؛ گنبد سلطانیه؛ آرامگاه شیخ صفی؛ برج طغرل و بسیاری از مکانهای دیگر را که سینتلی در طول سفرش از ایران در ۱۳۹۴ و ۹۵ گرفته دربرمیگیرد.


در این مجموعه سینتی روی مکانهایی کانونمند شده که باستانشناس آلمانی ارنست هرتزفلد  در سالهای ۱۹۲۰ (آغاز ۱۳۰۰) و گردشگر انگلیسی رابرت بایرون در سالهای ۱۹۳۰ (۱۳۱۰) از 

آنها عکاسی کردهاند.


منبع: طاووس از تهران تایمز


 

 

تبلیغات