خبرها | عکاسی
 
نمایشگاه پل: ارتباط هامر- پورگشتال از حافظ تا گوته
 
 


تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


نمایشگاهی به نام ساخت پل که ارتباط هامر از حافظ تا گوته است از شنبه ۱۶ اردیبهشت در نگارخانهی تاروپود شهر شیراز آغاز به کار کرده و عکسها و نقاشیها و اسنادی در خصوص هامر پورگشتال خاورشناس نامی اطریشی را به نمایش گذاشته است


ژوزف هامر پورگشتال خاورشناس اتریشی و مترجم دیوان حافظ و قصههای هزار و یک شب است.ترجمه غزلیات حافظ به وسیله هامر - پورگشتال باعث شد که گوته مسحور غزلیات حافظ شود و دیوان باختری-خاوری خود را بنویسد. تاریخ اسماعیلیه و تاریخ سخنوری ایران از جمله آثاری است که هامر ترجمه کرده است


به گفتهی امین دانشور نمایشگاه «ساخت پل» توسط ۳ نهاد فرهنگی کشور اتریش با موضوع گرامیداشت یوزف فرایهر فون هامرپورگشتال، خاورشناس و دیپلمات معروف اتریشی که به طور مشترک توسط موزه «یونیورزال یوانیوم» و انجمن سیاست فرهنگی ایالت اشتایر برگزار میشود، از شخصیتی یاد میشود که به خصوصبا توجه به تحولات سیاسی اخیر جهان، میتواند مورد توجه قرار گیرد.


در زندگی «هامرپورگشتال» استعدادهای زبانی و دیپلماتیک در هم تنیده شده است و او به عنوان فارغالتحصیل آکادمی خاورشناسی پادشاهی وین (۱۷۹۹) ظاهرا به خوبی آگاه بود که تسلط به زبانهای خاورزمینی کلید درک فرهنگ، سیاست و تاریخ کشورهای خاور نزدیک و میانه است.


 در دوره هامرپورگشتال گفتگوی فرهنگی میان جهان مسیحیت و جهان اسلام برای نخستینبار در شهر وین مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ «هامرپورگشتال» با ترجمه آثار حافظ سهم عمدهای در شناخت مهمترین شاعر زبان فارسی در دنیای غرب آن زمان ایفا کرد و از این طریق نه تنها افقی ادبی و زبانی گشود، بلکه برای هم عصران خود نیز دری را به سوی علوم انسانی که تا آن زمان بیگانه و مخفی بود باز کرد؛ پایدار بودن کوششهای او چه در زمینه تبادل های فرهنگی و چه در زمینه گفتمان میان ادیان حایز اهمیت بوده ، چرا که قسمت زیادی از قرآن و هزاران حدیث و روایت از حضرت محمد را به زبان آلمانی ترجمه کرده است.


 
 

این نمایشگاه در نگارخانهی آبی فرهنگسرای نیاوران تهران هم برگزار میشود.


منبع: طاووس


 

 

تبلیغات